VI HJÄLPER DIG I KAMPEN mot höga strålningsnivåer

Gräsrotsrörelse för aktion


Vi är en nystartad gräsrotsrörelse som har startat med syfte att väcka och hjälpa människor agera för att förhindra en folkhälso- och naturkatastrof.


Vi startade i juni 2020, och är redan i kontakt med flera tusen människor i hela Sverige. Vår plan är att väcka människor, gå ihop med alla organisationer som arbetar för en strålningsfri miljö ta denna kamp tillsammans. Med "vakna" menar vi människor som förstår att de strålningsnivåerna som vi nu är utsatta för är farligt för vår hälsa (Enligt gedigen forskning sedan 1960-talet) och myndigheterna hjälper oss inte. 


Då Rapport, Google med flera andra mediakanaler inte informerar oss om detta och myndigheter inte svarar när människor kontaktar dem, ser vi mycket allvarligt på situationen i sverige idag.


Många länder i överiga världen har stoppat utrullningen av 5G till exempel Storbritannen, Schweiz, Hawaii, Bryssel, Ryssland, med flera. Vi ska stoppa det här också. 


                                                Mejladress  info@ffss.one
Grassroots movement for action

We are a newly started grassroots movement that has started with the aim of awakening and to help people act. And in united forces stop a public health and natural disaster.


We started in June 2020, and are already in contact with thousands people in Sweden. Our plan is to wake up people, join forces with all organizations that is working for a community without radiation pollution and stop this radiation an chemtrail abuse. By "awake" we mean people who understand that the radiation levels we are now exposed to - according to solid research since the 1960s - are dangerous to our health.


Rapport, Google and several other media channels do not inform us about this dangerous situation and authorities do not respond when people contact them. This show us that the situation in Sweden is very seriously today. Many countries in the rest of the world have stopped the rollout of 5G, for example UK, Switzerland, Hawaii, Brussels, Russia, and more. We'll stop this too.


Email address info@ffss.one

BLI MEDLEM


TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!


Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Swish 123 54 788 62

Bankgiro  5518-8189